27

Chất lượng & an toàn

Fepdon Medical đặt mục tiêu xây dựng một thương hiệu thế giới chuyên thiết kế, sản xuất và bán các khuôn mẫu, máy móc và thiết bị đặc biệt cần thiết cho ngành y tế và quốc phòng.Để đạt được mục tiêu, với sự tham gia đầy đủ của nhân viên.

Tập trung vào sự hài lòng của khách hàng và nhân viên, với triết lý không lỗi, để cung cấp tinh thần sản xuất và dịch vụ.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn sự xuất hiện của lỗi.

Đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng trong môi trường cạnh tranh gay gắt của thị trường nước ta và thế giới.

Chấp nhận và thực hiện cải tiến và phát triển liên tục như triết lý của công ty.

Theo sát công nghệ đang phát triển và chia sẻ với nhân viên và liên tục cải thiện hiệu suất môi trường.

Ngăn ngừa ô nhiễm không khí, nước và đất.